Các đoàn kiểm tra đã phát hiện một số lô sữa đóng chai Trung Quốc nhập lậu vào Việt Nam qua đường tiểu ngạch.