Dự thảo sửa đổi Nghị định 55 sẽ "mở" cho các nhà cung cấp dịch vụ Internet không có hạ tầng, đại lý Internet... nhưng vẫn còn "mắc" ở vấn đề quản lý nội dung trên Net.