Trong lúc sửa nhà, dàn giáo sập khiến anh Sơn rơi xuống hàng rào trước nhà bị cây sắt đâm thủng phổi, đứt quai động mạch chủ và chết trên đường đi cấp cứu.