Hanoinet - Người đứng đầu Viện nhi cho biết, trong vòng 2 tuần tới, nếu không có biến chứng về hô hấp hoặc tiết niệu thì bé có thể được ra viện và phát triển bình thường như các em bé khác.