Châu Âu vẫn thế, hầu như các chiến dịch vòng loại chỉ còn mang tính chất thủ tục khi chẳng có lấy một bất ngờ đáng kể nào diễn ra. Đẳng cấp, sức mạnh khiến cho các "ông kẹ" thoải mái phô diễn quyền lực của mình với những đối thủ chỉ an phận làm nền cho họ tỏa sáng.