Giadinh.net - Phóng viên GĐ&XH trở lại huyện Yên Minh (Hà Giang) vào thời điểm các cơ quan chức năng ...