PN - "Súng" của con bị lệch sang bên trái. Xin cho hỏi, có cách nào làm cho nó thẳng không?

Tung...@yahoo.com - Bình thường "súng" chưa "lên đạn" ở vị trí 6 giờ, khi súng "lên đạn" thì chỉ lên 12 giờ; khi "súng" đang ở tư thế "lên cò” mà hơi nghiêng qua phải hay trái cũng là chuyện bình thường, vì còn phải xem lại tư thế của người mang "súng" nữa, hay trường hợp "súng" quá cỡ thì nó cũng phải nghiêng chứ sao! "Súng" mà lệch sang trái hay phải quá nhiều mới cần phải xem lại cấu trúc của nó và phải đến bác sĩ chuyên khoa để xác định cho rõ. Bác sĩ Lê Thiện Anh Tuấn