Loạt ảnh về "đời sống tình dục" của côn trùng do thành viên nick Blacksmith thực hiện và đăng trên diễn đàn nhiếp ảnh Saigonphoto.net sẽ khiến người xem sửng sốt.

Sung sot bo anh "con trung lam chuyen ay" cua pho nhay Viet - Anh 1

"Sex show" của bọ dừa, loài côn trùng có màu sắc rực rỡ.

Sung sot bo anh "con trung lam chuyen ay" cua pho nhay Viet - Anh 2

"Tình yêu bọ xít, chổng đít vào nhau" là đây.

Sung sot bo anh "con trung lam chuyen ay" cua pho nhay Viet - Anh 3

Khi loài ruồi... yêu nhau.

Sung sot bo anh "con trung lam chuyen ay" cua pho nhay Viet - Anh 4

Sung sot bo anh "con trung lam chuyen ay" cua pho nhay Viet - Anh 5

Sung sot bo anh "con trung lam chuyen ay" cua pho nhay Viet - Anh 6

Họ nhà ruồi có rất nhiều kiểu "yêu".

Sung sot bo anh "con trung lam chuyen ay" cua pho nhay Viet - Anh 7

Côn trùng lạ, "tư thế" cũng lạ.

Sung sot bo anh "con trung lam chuyen ay" cua pho nhay Viet - Anh 8

Ruồi chân dài "lâm trận".

Sung sot bo anh "con trung lam chuyen ay" cua pho nhay Viet - Anh 9

Học tập tư thế của bọ xít?

Sung sot bo anh "con trung lam chuyen ay" cua pho nhay Viet - Anh 10

Phấn khích...

Sung sot bo anh "con trung lam chuyen ay" cua pho nhay Viet - Anh 11

"Bọ cánh cứng style".

Sung sot bo anh "con trung lam chuyen ay" cua pho nhay Viet - Anh 12

Sung sot bo anh "con trung lam chuyen ay" cua pho nhay Viet - Anh 13

Vừa ăn vừa "ấy".

Sung sot bo anh "con trung lam chuyen ay" cua pho nhay Viet - Anh 14

Sung sot bo anh "con trung lam chuyen ay" cua pho nhay Viet - Anh 15

Phong cách lãng mạn của loài kim kim.

Sung sot bo anh "con trung lam chuyen ay" cua pho nhay Viet - Anh 16

Sung sot bo anh "con trung lam chuyen ay" cua pho nhay Viet - Anh 17

Sung sot bo anh "con trung lam chuyen ay" cua pho nhay Viet - Anh 18

T.B (tổng hợp)