Một trong những bài mở đầu đêm diễn tại Hà Nội của thần đồng guitar Hàn quốc là bản cover của ca khúc nhạc kịch nổi tiếng "Phantom of the Opera".

G.A