Một số loại rau quen thuộc của Việt Nam đọc như thế nào trong tiếng Anh? Hãy cùng tìm hiểu qua clip dưới đây.

(Theo Learn English By Cartoon)