(VietNamNet) - “Sứ mệnh của giáo dục không phải là đào tạo công cụ cho xã hội, mà là đào tạo những con người chủ thể của xã hội, những con người có khả năng tạo ra tri thức, dám sống dám nghĩ bằng trí tuệ của mình…”