(ATPvietnam.com) -CTCP Dịch vụ Tổng hợp Sài Gòn (mã CK: SVC) thông báo về việc đăng ký mua lại cổ phiếu làm cổ phiếu.