Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. HCM thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để tổ chức Đại hội Cổ đông thường niên năm 2010 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Sài Gòn (MCK: SVC).

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông Mệnh giá: 10.000 đ (mười nghìn đồng) Ngày giao dịch không hưởng quyền: 16/03/2010 (trường hợp bán thỏa thuận với khối lượng từ 100.000 cổ phiếu trở lên vào các ngày 16 & 17/03/2010 thì người bán sẽ không được hưởng quyền) Ngày đăng ký cuối cùng: 18/03/2010 Mục đích: Tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2010 Thời gian: Ngày 16/4/2010 Địa điểm: khách sạn Majectis – số 1 Đồng Khởi Q.1, Tp.HCM Nội dung họp: Chi tiết được đăng tải tại www.savico.com.vn Chi nhánh Trung tâm Lưu ký Chứng khoán tại Tp.HCM sẽ tạm ngừng nhận lưu ký chứng khoán SVC vào những ngày 17, 18 & 19/03/2010.