Hanoinet - Tại Sydney, hàng ngàn người đã tụ tập tại bến cảng để chứng kiến cảnh tượng thành phố tắt đèn hiếm hoi.