(Infotv.Vn) - Trong bài trước, Infotv.vn đã nói về các nguy cơ với xuất khẩu rau quả từ các nước đang phát triển sang châu Âu gây ra bởi khủng hoảng tài chính. Trong bài này, chúng tôi tiếp tục đề cập đến các cơ hội tại thị trường châu Âu và giải pháp dành cho doanh nghiệp xuất khẩu rau quả mà báo cáo của Tổ chức xúc tiến nhập khẩu từ các quốc gia đang phát triển Hà Lan (CBI) đưa ra.

Tác động của khủng hoảng tới XK rau quả từ các nướ