Stark là một trong những chiếc xe Jeep lý tưởng của Brazil, là sự kết hợp của dòng Jeep Wrangler và một cỗ xe độc mã.