Giới thiệu “Tín ngưỡng thờ Mẫu trong tâm thức người Việt” Nhân sự kiện di sản “Thực hành Tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ của người Việt” được ghi danh là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại, Ban quản lý Phố cổ Hà Nội, phối hợp với Văn phòng Đại d

Giới thiệu “Tín ngưỡng thờ Mẫu trong tâm thức người Việt” Nhân sự kiện di sản “Thực hành Tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ của người Việt” được ghi danh là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại, Ban quản lý Phố cổ Hà Nội, phối hợp với Văn phòng Đại d

Tin Tức TTXVN

"Tín ngưỡng thờ Mẫu trong tâm thức người Việt" là chủ đề chương trình giới thiệu văn hóa tại Trung tâm Giao...

Đăng nhập

Đăng nhập tài khoản Google

×