Chỉ một giây bất cẩn, cuộc đời đang độ tươi xanh của những công nhân trẻ bỗng trở nên xám xịt.