TTO - Sự mất mát sinh mạng của ba người trong vụ tai nạn xe buýt dưới chân cầu Nhị Thiên Đường là một nổi ám ảnh khủng khiếp cho những người tham gia giao thông.