(Toquoc)- “Chảy máu chất xám về âm nhạc là điều hiện nay chúng ta đang gặp phải. Đào tạo được tài năng âm nhạc là họ lại không về Việt Nam. Lý do: Nghề đó ở Việt Nam không đủ sống” - nhạc trưởng Nguyễn Thiếu Hoa- Chủ nhiệm khoa Lý luận sáng tác, Nhạc viện Hà Nội bày tỏ.