[Kênh14] – Hí hí, ít nữa hàng này phổ biến thì phê quá nhỉ!