Có nhiều nguyên nhân khiến người dùng liên tục like Facebook. Một trong số nguyên nhân là do nhanh và dễ dàng.

Tai sao chung ta 'like' Facebook? - Anh 1

Ảnh minh họa.

Tai sao chung ta 'like' Facebook? - Anh 2

MINH TRANG