(ATPvietnam.com) - Nhiều nhà đầu tư thắc mắc tại sao nhiều Blue chips không tăng trong thời gian qua. Chúng ta thử lấy 1 cổ phiếu thuộc hàng Blue chip trên sàn HoSE là SSI phân tích để thấy rõ hơn vấn đề.

* Tham gia CHATBOX cùng giới đầu tư So với quý 1 năm 2009 là vùng trũng của suy thoái thì lợi nhuận quý 1 năm 2010 của SSI (270 tỷ) tăng vọt từ vực thẳm là điều bình thường, không thể nói SSI trên bước đường tăng trưởng mạnh được. Trong khi đó so với quý 4 năm 2009 là quý gần nhất thì lợi nhuận của SSI vẫn không tăng. Trong khi đó chia tách đã làm cổ phiếu này bị loãng và giá lại cao hơn giá trị số sách đến gần 3 lần, vì lý do đó mà cổ phiếu SSI trong thời gian qua lình xình và không tăng thêm được. Thử tính giá trị số sách của SSI: Vốn chủ sở hữu cuối năm 2009 là 5 312 tỷ + 270 tỷ lợi nhuận quý 1 = 5582 tỷ. Tính đến cuối quý 1, số lượng cổ phiếu là 351 triệu. Do đó, giá trị sổ sách của SSI cuối quý 1 năm 2010 là: 5582/351 = 15 900. Trong khi đó thị giá của SSI là 43 200 gần gấp 3 lần giá trị sổ sách. Giá kỳ vọng của SSI vào cuối năm 2010: Với lợi nhuận 270 tỷ trong quý 1 năm 2010 thì EPS của SSI trong quý 1 là 769. Giả sử 3 quý còn lại, lợi nhuận mỗi quý cũng là 270 tỷ thì EPS năm 2010 là: 769 * 4 = 3076 Nếu lấy P/E=10 thì giá kỳ vọng của SSI vào cuối năm 2010 là 3076*10= 30 760. Nếu lấy P/E=12 thì giá kỳ vọng của SSI cuối năm 2010 là 3076*12= 36 912. Nếu lấy P/E =15 thì giá kỳ vọng của SSI vào cuối năm 2010 là 3076*15= 46 120. Trên đây chỉ là vài phép tính sơ bộ để tham khảo, tính trong trường hợp giả sử lợi nhuận 4 quý là như nhau. Trong thực tế giá cổ phiếu còn chịu nhiều yếu tố tác động khác nên ý kiến trên đây chỉ để tham khảo. Một số BCs khác, cũng có mức giá khá cao, nhiều cổ phiếu đã có mức giá cao bằng lúc VN-Index 620, nên tính hấp dẫn không còn. NVHOA