Phải thừa nhận một điều rằng: Theo thời gian, có vẻ như chúng ta đã lớn nhưng tâm hồn vẫn còn rất trẻ con!

Marloes De Vries là một nghệ sĩ hội họa người Hà Lan. Cô có một sự đam mê lớn với các bản vẽ phác thảo về cuộc sống thường ngày. Một trong những chủ đề yêu thích của Marloes là sự trưởng thành.

Tai sao khi ta lon, tam hon van rat tre con? - Anh 1

Tai sao khi ta lon, tam hon van rat tre con? - Anh 2

Tai sao khi ta lon, tam hon van rat tre con? - Anh 3

Tai sao khi ta lon, tam hon van rat tre con? - Anh 4

Tai sao khi ta lon, tam hon van rat tre con? - Anh 5

Tai sao khi ta lon, tam hon van rat tre con? - Anh 6

Tai sao khi ta lon, tam hon van rat tre con? - Anh 7

Tai sao khi ta lon, tam hon van rat tre con? - Anh 8

Tai sao khi ta lon, tam hon van rat tre con? - Anh 9

Tai sao khi ta lon, tam hon van rat tre con? - Anh 10

Tai sao khi ta lon, tam hon van rat tre con? - Anh 11

Tai sao khi ta lon, tam hon van rat tre con? - Anh 12

Tai sao khi ta lon, tam hon van rat tre con? - Anh 13

Tai sao khi ta lon, tam hon van rat tre con? - Anh 14

Tai sao khi ta lon, tam hon van rat tre con? - Anh 15

Tai sao khi ta lon, tam hon van rat tre con? - Anh 16

Tai sao khi ta lon, tam hon van rat tre con? - Anh 17