Dù đã tập trung cao độ nhưng chúng tôi cũng khó mà đọc rành rọt cho đến khi một người bản địa “tiết lộ” nội dung của nó là: “Bản du lịch cộng đồng Nà Cà”. Đánh đố khách du lịch kiểu này, xem ra chẳng hay chút nào.

Tin, ảnh: Lê Hân