Bão số 7 sáng nay (30/9) đã gây ra gió mạnh cấp 7, giật cấp 8 ở đảo Bạch Long Vĩ; cấp 5, giật cấp 7 ở đảo Hòn Ngư (Nghệ An); cấp 6, giật cấp 8 ở Kỳ Anh (HàTĩnh); Cấp 8 giật cấp 10 ở đảo Cồn Cỏ (Quảng Trị).