(ĐSCT) Từ thị xã Vĩnh Long nhìn qua sông Cổ Chiên hướng về cù lao An Bình (xã An Bình, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long), mọi người sẽ dễ dàng nhận ra một khu chung cư vừa được hình thành.