2 tháng đầu năm 2010, Cục quản lý Lao động ngoài nước (Bộ Lao động – Thương binh & Xã hội) đã giải ngân tạm ứng hơn 7 tỷ đồng cho các doanh nghiệp được phép đào tạo nghề và đưa lao động các huyện nghèo đi làm việc ở nước ngoài. Bên cạnh đó, Cục cũng đẩy mạnh việc thẩm định hợp đồng mới cũng như phương án đào tạo nghề của doanh nghiệp để ký kết thêm những hợp đồng đào tạo nghề cho lao động các huyện nghèo trong thời gian tới.

Sau 10 tháng triển khai Đề án hỗ trợ lao động 62 huyện nghèo đi xuất khẩu lao động, đã có 4.500 lao động tại 31 huyện đăng ký. Sau khi sơ tuyển, các doanh nghiệp đã phối hợp với địa phương tổ chức đào tạo nghề, ngoại ngữ, bồi dưỡng kiến thức cần thiết đối với gần 3.500 lao động, trong đó đã đưa khoảng 1.600 lao động xuất cảnh đi làm việc tại các nước Libya, Malaysia, Các Tiểu vương quốc Ả rập thống nhất, Ả rập xê út, Macao, Đài Loan và Nhật Bản. Một số địa phương có số lao động đăng ký khá cao là: Thanh Hóa, Quảng Ngãi, Quảng Trị, Quảng Nam, Bắc Kạn, Quảng Bình. Trong thời gian tới, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội sẽ tiếp tục các hoạt động triển khai tại 31 huyện nghèo thuộc 9 tỉnh còn lại và Tổ chức hội nghị sơ kết 01 năm triển khai thí điểm Quyết định nói trên.