Cho đến tận tháng 7 năm nay tôi mới biết rằng chỉ cần đi một đoạn đường ngắn là có thể gặp lại chị. Đối với nhiều người, nói đến Tân Nhân là nghĩ đến "Xa khơi", một bài hát của Nguyễn Tài Tuệ, và cũng thể là hình ảnh của một thời Tân Nhân - Soliste nổi tiếng, từ sau 1954 đến những năm 1960.