SGTT.VN - Thứ trưởng bộ Xây dựng Nguyễn Trần Nam vừa có công văn gửi các đơn vị về việc tận thu cát nhiễm mặn để triển khai các dự án lấn biển.

Theo đó, bộ Xây dựng đề nghị các địa phương nghiên cứu, tính toán chọn vị trí, địa điểm để phát triển các dự án khu đô thị, công trình công cộng, dịch vụ, du lịch, công viên… phù hợp với quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội, quy hoạch xây dựng chung của địa phương. Cần tính toán nhu cầu san lấp đối với các công trình san lấp bằng việc sử dụng cát nhiễm mặn; tính toán về hiệu quả kinh tế, chênh lệch giá đối với việc sử dụng cát nhiễm mặn tận thu từ việc khơi thông luồng lạch có cự ly gần nhất đến khu vực san lấp.