Tôi giờ đây sao thấy cô đơn và lạc lõng quá. Chỉ còn hơn 2 tháng nữa thôi là chúng tôi tổ chức đám cưới. Nhưng sao giờ tôi lại thấy cô đơn thế này? Tôi rất buồn rất buồn, tôi không biết phải làm gì bây giờ cả, hãy giúp tôi với các bạn ơi.