Hiện nay, do đơn hàng nhiều nên công ty tôi thường xuyên phải tăng ca. Xin hỏi tiền lương tăng ca đối với ca ngày, ca đêm và ngày chủ nhật được tính như thế nào và quy định tại văn bản nào?