Tổng cục Hải quan yêu cầu tăng cường kiểm tra các lô hàng sữa nhập khẩu có nguồn gốc từ Trung Quốc.