ND - Thượng tướng Thứ trưởng Bộ Công an Lê Thế Tiệm vừa có văn bản chỉ đạo các đơn vị, Công an địa phương thực hiện nghiêm Công điện của Thủ tướng Chính phủ về các biện pháp ngăn chặn và xử lý nghiêm các hoạt động sản xuất, vận chuyển, sử dụng pháo nổ trái phép.