Ngày 10-2, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân đồng chủ trì hội nghị kiểm điểm thực hiện Quy chế phối hợp công tác năm 2016, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2017 của Chính phủ và Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam. Cùng dự, có các Phó Thủ tướng Chính phủ: Trương Hòa Bình, Vũ Đức Đam; lãnh đạo một số bộ, ngành, cơ quan T.Ư.

Tang cuong phoi hop cong tac giua Chinh phu va Uy ban T.U MTTQ Viet Nam - Anh 1

Năm 2016, sự phối hợp hiệu quả giữa Chính phủ và Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam đã giúp mỗi bên thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao, góp phần vào thành tựu chung của đất nước và góp phần tăng cường, củng cố khối đại đoàn kết dân tộc. Hai bên đã phối hợp thực hiện có hiệu quả các mặt công tác theo Quy chế đã ký kết, nhất là trong việc thực hiện các quy định giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, cứu trợ và giảm nghèo, ứng phó biến đổi khí hậu. Đã phối hợp xây dựng các cơ chế mới bảo đảm cho việc thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, các hoạt động giám sát và phản biện xã hội.

Việc phối hợp theo dõi, đôn đốc xử lý những khó khăn, vướng mắc trong quá trình phối hợp thực hiện nhiệm vụ và thực hiện các kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 64/TB-VPCP ngày 6-4-2016 của Văn phòng Chính phủ ngày càng chặt chẽ, hiệu quả hơn. Các nội dung kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo 64 được các bên phối hợp triển khai nghiêm túc, nhiều nội dung đã hoàn thành theo tiến độ...

Tại hội nghị, Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân nêu rõ, năm 2017, hai bên cần tăng cường triển khai quyết liệt, giảm nghèo bền vững, đô thị văn minh, xây dựng nông thôn mới; sơ kết 5 năm thực hiện Luật Hợp tác xã; tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam"; tăng cường giám sát về bảo vệ môi trường, giám sát về công khai các kết luận thanh tra...

Phát biểu ý kiến kết luận hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, thông qua các cấp MTTQ, Chính phủ hiểu rõ hơn tâm tư, nguyện vọng của nhân dân. Thủ tướng đánh giá, Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam, các bộ, ngành, cơ quan đã chuẩn bị tốt, đóng góp nhiều ý kiến hay tại hội nghị. Thủ tướng nêu rõ, trong năm 2016, mặc dù gặp nhiều khó khăn, thách thức to lớn, song với sự đoàn kết, nhất trí, sự nỗ lực của toàn Đảng, toàn dân, cả hệ thống chính trị, chúng ta đã cơ bản hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội. Cùng với đó, niềm tin của nhân dân vào Chính phủ, chính quyền, MTTQ ngày càng được nâng cao. Trong thành tựu chung trong đó có sự đóng góp trực tiếp, to lớn của các cấp MTTQ Việt Nam. Bên cạnh đó, Thủ tướng cũng nêu một số hạn chế trong công tác MTTQ.

Thủ tướng đề nghị, năm 2017, hai bên cần tăng cường phối hợp chặt chẽ, đồng bộ hơn nữa, nhất là cần tập trung phối hợp trong các lĩnh vực phòng, chống tham nhũng, lãng phí; tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, chống những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa", suy thoái trong nội bộ. Trong phối hợp công tác, cần chú trọng hỗ trợ nông dân thích ứng với kinh tế thị trường, không để nông dân thiệt thòi vì bị chèn ép giá. Thủ tướng cũng đề nghị việc phát động xây dựng thành phố thông minh cần có nội hàm cụ thể để người dân hiểu rõ. Thủ tướng đồng ý với đề xuất của MTTQ về việc các kết luận thanh tra cần được công khai để nhân dân, các cấp MTTQ được biết và giám sát. Tăng cường hiệu quả công tác giám sát, phản biện của MTTQ.

Thủ tướng cũng cho ý kiến về các kiến nghị, đề xuất của Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam, đồng thời giao các bộ, ngành, cơ quan chức năng phối hợp với Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam nghiên cứu, đề xuất thêm các cơ chế, chính sách góp phần tạo điều kiện cho MTTQ Việt Nam hoạt động hiệu quả, tích cực hơn.