(Chinhphu.vn) – Văn phòng Chính phủ vưà có văn bản truyền đạt ý kiến của Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Thiện Nhân về việc tăng cường công tác quản lý Nhà nước đôí vơí các cơ sở y tế tư nhân.

Cụ thể: Bộ Y tế khẩn trương thực hiện các biện pháp tăng cường công tác quản lý Nhà nước đôí vơí các cơ sở y tế tư nhân nói chung, nhất là các cơ sở phâũ thuật thẩm mỹ theo đúng quy định hiện hành.

Đồng thơì khẩn trương rà soát các quy định có liên quan, kịp thơì sưả đôỉ, bổ sung theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền sưả đôỉ, bổ sung, đáp ứng yêu câù quản lý, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Chủ động và tích cực phôí hợp vơí chính quyền địa phương tăng cường kiểm tra, thanh tra định kỳ, đột xuất hoạt động của các cơ sở y tế tư nhân và các cơ sở phâũ thuật thẩm mỹ. Tăng cường tập huấn về quy tắc ứng xử nâng cao đạo đức nghề nghiệp cho cán bộ y tế trên toàn quốc.

Đôí vơí UBND các tỉnh TP trực thuộc Trung ương, cần đề cao trách nhiệm quản lý địa bàn, trực tiếp và chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, UBND cấp dươí tăng cường công tác quản lý, kiểm tra hoạt động của các cơ sở y tế tư nhân và các cơ sở phâũ thuật thẩm mỹ đóng trên địa bàn; xử lý kịp thơì các trường hợp vi phạm.

Bình Minh