QĐND - Bộ trưởng Bộ Quốc phòng vừa có Chỉ thị về việc tăng cường quản lý hoạt động của các đơn vị, doanh nghiệp trong quân đội có tác động đến thị trường chứng khoán...