Gần đây, có quan điểm chính thống từ các quan chức Nhà nước lẫn các chuyên gia rằng hãy để cho VNĐ lên giá nhằm chống lạm phát. VNĐ lên giá là điều có thể chấp nhận được trong bối cảnh USD đang mất giá và dòng vốn đầu tư nước ngoài chảy ào ạt vào VN. Nhưng để cho VNĐ lên giá mạnh và xem đó như là chủ trương để chống lạm phát thì coi chừng lệch hướng.