Thêm một động thái gia tăng sức mạnh cho Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) sắp được thực hiện. Được biết, Bộ Tài chính đang dự thảo trình Chính phủ sửa đổi bổ sung Quyết định 151/2005/QĐ-TTg về việc thành lập Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước với những điều khoản củng cố vị trí và tiềm lực của định chế tài chính này.