Mình cảm giác em này không thật. Giữa 2 em Hà ( Hà Hồ và Hà Tăng) vẫn thích em Hà Hồ dù đa số các mẹ có ý kiến ngược lại. À, cũng thấy em Hà Hồ xinh đẹp ăn đứt Hà Tăng.

Hà xinh và thật lòng lắm :Rose: Mình cảm giác em này không thật. Giữa 2 em Hà ( Hà Hồ và Hà Tăng) vẫn thích em Hà Hồ dù đa số các mẹ có ý kiến ngược lại. À, cũng thấy em Hà Hồ xinh đẹp ăn đứt Hà Tăng.