Báo cáo tình hình hoạt động ngành công nghiệp và thương mại tháng 8 và 8 tháng năm 2017 của Bộ Công Thương cho biết, 8 tháng năm 2017, khai thác và chế biến khoáng sản còn gặp nhiều khó khăn, tốc độ tăng trưởng thấp.

Tang truong nganh khai khoang suy giam - Anh 1

Ảnh Internet

Cụ thể, sản xuất than tăng trưởng thấp, 8 tháng năm 2017, sản lượng than sạch ước đạt 25,8 triệu tấn, chỉ tăng 1,6% so với cùng kỳ năm 2016. Nguyên nhân, do nhu cầu than cho điện và xi măng giảm mạnh. Bên cạnh đó, khai thác quặng apatit giảm 5,6% so với cùng kỳ năm 2016 do giá giảm và một số mỏ dừng chưa được cấp phép trở lại cũng ảnh hưởng đến tốc độ tăng trưởng của ngành khai khoáng.

Việt Anh