Để trở thành trung tâm đào tạo nghề cho ĐBSCL, Cần Thơ cần thực hiện tốt 5 vấn đề trong xã hội hóa dạy nghề: Quy hoạch, chuẩn bị sẵn về đất, nhân lực, chính sách khuyến khích, tăng cường quản lý của địa phương