(HNM) - Thành phố Hà Nội đang triển khai hướng dẫn các doanh nghiệp có nhu cầu vay vốn, giải quyết lương và các chế độ phụ cấp cho người lao động theo Quyết định 30 của Chính phủ.