Nhằm hợp thức hóa thủ tục, giấy tờ, qua mặt cơ quan chức năng, một số doanh nghiệp nhập khẩu rác thải đã lập những bộ hồ sơ ảo về công ty xuất khẩu phế liệu ở nước ngoài. Đáng nói, những bộ hồ sơ này có cả giấy chứng nhận ảo của cơ quan bảo vệ pháp luật nước ngoài.