NDĐT - Các nhà khoa học Mỹ cho biết họ vừa tạo được các phôi thai nhân bản từ hai người đàn ông. Đây là một thành quả trong nỗ lực tạo ra các tế bào gốc của một bệnh nhân cụ thể.