TTO - Có nhiều cách khác nhau để tạo poster với máy tính. Dễ dàng và thuận tiện nhất là sử dụng phần mềm miễn phí Poster Forge của Ronyasoft.