Ngày 17/1/2008, tại hội nghị tổng kết năm 2007 của sở KHCN TP.HCM, tạp chí Thế Giới Vi Tính - PC World Việt Nam đã vinh dự được UBND TP.HCM trao tặng Cờ Thi Đua.