Bộ Thông tin và Truyền thông nhất trí với đề nghị của Hội Sinh vật cảnh Việt Nam về việc cho ông Lương Xuân Đức thôi giữ chức Tổng biên tập của Tạp chí Việt Nam hương sắc.

Bộ Thông tin và Truyền thông đã ra quyết định số 200/ BTTTT- CBC ngày 20/1/2016 về việc thôi giữ chức vụ Tổng biên tập của Tạp chí Việt Nam hương sắc, cơ quan trực thuộc của Hội Sinh vật cảnh Việt Nam.

Tap chi Viet Nam huong sac thay doi Tong bien tap - Anh 1

Công văn của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc thay đổi chức danh Tổng biên tập tại Tạp chí Việt Nam hương sắc.

Trước đó, ngày 11/1/2016 Hội Sinh vật cảnh Việt Nam số 02/2016/CV – BCH gửi Bộ Thông tin và Truyền thông về việc đề nghị cho thôi giữ chức vụ Tổng biên tập Tạp chí Việt Nam hương sắc đối với ông Lương Xuân Đức và giao bà Nguyễn Kiều Oanh, Phó Tổng biên tập phụ trách điều hành Tạp chí Việt Nam hương sắc. Trên cơ sở này, Bộ Thông tin và Truyền thông nhất trí với đề nghị của Hội Sinh vật cảnh Việt Nam về việc cho ông Lương Xuân Đức thôi giữ chức Tổng biên tập của Tạp chí Việt Nam hương sắc.

Trong thời gian lựa chọn nhân sự cho chức danh Tổng biên tập, việc chỉ đạo, phụ trách Tạp chí Việt Nam hương sắc sẽ do Ban thường trực Trung ương Hội sinh vật cảnh phân công cán bộ đảm nhiệm.

Minh Thiên