ANTĐ - Cả tập đoàn AIA và AIA Việt Nam cùng đưa ra những con số ấn tượng về kết quả kinh doanh kỷ lục năm 2013.

Các chỉ số kinh doanh mà tập đoàn AIA đạt được trong năm 2013, đó là: Giá trị hợp đồng khai thác mới (VONB) tăng 25% đạt mức kỷ lục mới 1 tỉ 490 triệu đô la Mỹ; Phí bảo hiểm mới quy năm (ANP) tăng 24% đạt 3 tỉ 341 triệu đô la Mỹ; Biên giá trị hợp đồng khai thác mới tăng lên 44,1%; Lợi nhuận kinh doanh sau thuế (OPAT) theo hệ thống báo báo tài chính quốc tế (IFRS) tăng 16%, đạt 2 tỉ 504 triệu đô la Mỹ; Giá trị nội tại (EV) tăng 10%, đạt 34,9 tỉ đô la Mỹ, bao gồm lợi thế thương mại và các tài sản vô hình khác.

Nhận xét về kết quả khả quan này, ông Mark Tucker, Tổng giám đốc điều hành kiêm Chủ tịch Tập đoàn AIA cho biết: “Tập đoàn AIA đã có một năm 2013 thật tuyệt vời. Những kết quả tài chính vững mạnh này minh chứng cho đà tăng trưởng tiếp tục của chúng tôi trong tất cả các chỉ tiêu kinh doanh trọng yếu. Điều đó còn cho thấy sức mạnh nền tảng kinh doanh của AIA, sự vững chắc của mô hình kinh doanh, việc thực thi nhất quán chiến lược tăng trưởng đúng đắn”.

Cùng thời điểm này, AIA Việt Nam đã tổng kết sơ bộ kết quả kinh doanh năm 2013 với các thông số ước tính trước kiểm toán cũng cho thấy những kết quả tăng trưởng mạnh mẽ trên hai chỉ tiêu quan trọng là: Giá trị hợp đồng khai thác mới tăng 58% và phí bảo hiểm mới quy năm tăng 35%.

Theo ông Stephen Clark – Tổng giám đốc AIA Việt Nam: “Năm 2013 là một năm đầy thách thức của ngành bảo hiểm nhân thọ tại Việt Nam, nhưng tôi lạc quan rằng mức tăng trưởng mà chúng tôi đạt được trong năm qua là bền vững và tôi tin chúng tôi có thể tiếp tục đạt được kết quả này trong tương lai”.

Chia sẻ về định hướng phát triển trong năm tới, ông Stephen Clark cho biết AIA Việt Nam tiếp tục tập trung phát triển đội ngũ đại lý chuyên nghiệp.

Giang Tô