(VOV) - Tập đoàn sản xuất và lắp ráp máy bay Airbus của châu Âu đang bắt đầu triển khai kế hoạch sản xuất máy bay bên ngoài lãnh thổ châu Âu. Đây là lần đầu tiên các nhà lãnh đạo Airbus quyết định đưa ra kế hoạch này.